Lise Ve Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Karşılaştırılması

Lgbti Bireylerin Cinsel Yönelimlerini Aile Ve Yakın Çevresine Açıklama Süreçleri

Cumhuriyet Üniversitesinde Eğitim Gören Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Tutumların Karşılaştırılması

Kamalak Harun Aydın Rahime Şen Sezen Kara Ayşe

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Durumlarının Belirlenmesi Ve Sosyal Hizmet Bağlamında Değerlendirilmesi

Polat Elif Nimet Sezgin İsmail Bal Zeynep Ekici Ayşenur

Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetlerin Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Sivas Örneği

Saylan Öznur Gergin Safiye Basan Seher Olgun Mehtap

Sosyal Hizmet Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ve Sosyal Hizmet Çerçevesinde Desteklemesi

Bayık Rüveyde Yılmaz Şafak Şengül Hicran

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Duygusal İstismar İle Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişki

Nur Toka Maruf Buğra İnan Mesut Ergin Sultan Kavcı Fatıma

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Çocuk Cinsel İstismarına Ve İstismarcıya Bakışı Konusunda Yaygın İnanışlardan Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi

Aydın Bahaddin Arslan Murat Aşutoğlu Sergen Yapıncak Ahmet

Suç Ve Suçluya Bakışta Sosyodemografik Faktörlerin Etkisi

Doğan Ömer Faruk Öznur Simge Beysan Zülal Mertaslan Kevser

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Farkındalık Bilgisinin Tespiti

Gürbüz Emine Işık Merve Tortumluoğlu Rumeysa İşkil Didem

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin Tutumlarının Dindarlık İle İlişkisi

Günaydın Melike Özbayram Nermin Kuruçay Reyhan Sünbül Hatice

Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İhmal Ve İstismarı Hakkındaki Bilgi D

Evli Kadın Ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Tutumları Ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İlişkisi

Erkekler Arasında Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutumlar İle Empati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Adam Dediğin Benim Gibi Olur

Erdal Demirkıran

Melekler Seni Seviyor

Oğuzhan Akay

Milena'ya Mektuplar

Franz Kafka

Goriot Baba

Balzac

İnsancıklar

Fyodor Dostoyevski

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Arif Nihat Asya

Bir Gencin Dramı

Tolstoy

Küçük Şeyler 1 Deniz Kabukları

Prof.dr.üstün Dökmen

Bağırmayan Anneler

Hatice Kübra Tongar

Çevre Sorunları Ve Dindarlık İlişkisi

Vehbi Ünal

Sivas Ellerinde Sazım Çalını Sivas Türküleri Ve Oyun Havaları

İhsan Öztürk | Salih Turhan | Kubilay Dökmetaş | Ahmet Turan Şan | Uğur Kaya

Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı I

Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı I

Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı Iı

Yaşlı Bireylerde Ölüm Kaygısının Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi

Mustafa Gülten | Nuri Eser | Ramaza İnce | Taceddin Yıldırım | Zafer Bağbudar

Sivas İlinde Engellilerin Sosyal Dışlanma Durumu

Azize Deniz | Dursun | Pelda Cansever | Sinan Balcı

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığı

Fazilet Öztürk | Feride Gökkara | Kadiriye Yeter | Mira Mizginyeşilırmak | Şifa Koç

Cezaevinde Anneleriyle Beraber Kalan 0-6 Yaş Grubu Çocukların Yaşadığı Sorunların Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Dilan Okan | Esra Kaçar | Ilknur Arslan | Irem Sargın | Mehmet Aydın

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları

Damla Değirmenci | Emrullah Tluy | Oğuzhan Küçüktağ | Tuba Ünal | Vedat Sevinç

Türkiye'de Kadın İstihdamı Ve Kadınların Yaşadıkları Sorunlar

Büşra Gökkoca | Dilan Yıldız | Özlem Çıra | Seher Yıldırım

Üniversite Öğrencilerinin İnsan Hakları Çerçevesinde Eşcinsellere Yönelik Hoşgörü Eğilimleri:cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Betül Karapınar | Dilara Tonga | Samed Özata | Selin Balta

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Bireylerin Toplumsal Hayata Atılımı

Feyza Nur Bayhan | Gül Yeşlyurt | Melike Sultan Altuner | Recep Yalman | Sümeyye Akın

Belediyelerin Engellilere Yönelik Yaptığı Hizmetler

Alihan Tekin | Mehmet Emin Erdoğan | Oğuzhan Avkıran | Ömer Yıldırım

Türkiye'de,kırsal Alanda Tarım Kadının Gücü

Bahar Baysal | Emine Selendi | Hümeyra Kırışkuzu | Medine Şimşek | Özge Gamze Daşdemir

Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Madde Kullanımı Ve Madde Bağımlılığı

Barış Özdemir | Ersin Resul Çetinkaya | Kübra Yıldırım | Murtaza Bayır | Seher İpek

Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Duygusu

Bahadır Öncel | Gürkan Gül | Sergen Buğur | Serhat Boztepe

Huzurevinde Kalan Yalıların Karşılaştıkları Sağlık Sorunları Sivas Örneği

Elmas Tangur | Esin Topsakal | Gamze Gül Güngör | Sümenye Nur Erdoğan

Çocuk Eğitiminde Annenin Rolü

Doğan Gedik | E.cihat Aydemir | Fatma Selbi | Senanur Tınaz | Şivan Ekici

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ve Tarih Öğrencilerinin Erke Yaşta Yapılan Evliliklere Bakış Açısı

Ayşe Ceren Taş | Ela Hanife | Kafaoğlu | Ilknur Demir | Merve Yıldız | Şeyma Nur Yıldızhan

Facebook'un Kullanılma Amaçları(Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)

Ayşe Nur Gün | Ayşenur Tayişir | Fatma Nur Tarı | Tuğba Pehlivan

Twitter'e Bakış Açısı

Aynur Kocabaş | Ecem Demir | Hanife Yeğin | Nurgül Köse | Rabia Aleyna Barış | Songül Keleş

Evlilikle Evcilik Arasında (Çocuk Gelinler)

Ebru Onaylı | Emel Ercan | Emine Gökçe | Sevgi Şahin

Türkiye'de Çocuk İşçiliği Ve İşçiliğin Çocukların Yaşamlarına Etkisi

Can Gürbüz-Esra Tonbul-Mert Kurt-Mesut Yılmaz-M.uğur Ataman

Suyun Renklerle Dansı

Hikmet Barutçugil

Türk Yurdu

Türk Yurdu

Kemal Atatürk Nutuk

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

Bir Avuç Beklemek

Zeynep Kapar

Edebiyat Ansiklopedisi

Bukre

Kahraman Tazeoğlu

Yine Mi Yazılı Var?

Ahmet Gülüm | Kemal Gönen

Davranış Bilimleri

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Eşcinselliğe Bakış Açısı

Elmas Budak | Ezgi Kaya | Gizem Aktaş | Melis Buse Karaaslan | Sinem Karacaev

Annelerin Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumlarının Çocuklarını Yetiştirmeleri Üzerine Etkisi

Dilay Özdemir | Esra İşeri | Nurgül Uzun | Serap Özdamar | Zeynep Öztürk

Çalışan Ve Çalışmayan Kadınların Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Farkı

Berna Nur Yasak | Merve Coşkun | Tuğçenur Bora | Yasemin Eraydın

Üniversiteli Gençlerin Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Algısı( Kadın Erkek Bakış Algısı İle)

Hale Kaplan | Merve Çebişli | Seren Aslan | Tuğçe Şanlı | Zülal Fındık


Toplam: 530

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.